Lærere

Kursleder for innføringskurs og temakurs, samt hovedlærer for utdannelsen er Per Jarle Dyrud. Han er spesialutdannet innen fagområdet psykologi utover sitt mangeårige arbeide som psykosynteselærer og terapeut ved The Psychosynthesis & Education Trust i London: kroppsterapi, gestaltterapi, holotropisk pusting, psykodynamisk og humanistisk klinisk veiledning, psykoanalyse, sexologi og terapi med personer som har HIV og AIDS.

Gjestlærere engasjeres i løpet av utdannelsen som ressurspersoner på særskilte tema. NIPs gjestelærere inviteres fra hele verden. De er fremragende pedagoger og alle spesialister på sine felt. NIP benytter i størst mulig grad lærerkrefter fra norske fagmiljøer, spesielt innen psykiatri, klinisk psykologi og behandlere innen spesialfelt som f.eks. rusomsorgen.